ZOBACZ więcej na
 
 


Licznik odwiedzin strony:

 

 
 

 

 

Przedstawiamy wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych przez gminę Darłowo oraz 38 innych gmin w Polsce wybranych losowo. Jak wynika z podsumowania  tych kontroli tylko  gmina Darłowo spośród kontrolowanych otrzymała ocenę negatywną.

Wystąpienie pokontrolne

Informacja o wynikach kontroli


Pismo przewodnie do propozycji arkusza organizacyjnego (na który powołuje się Wójt Gminy Darłowo) na rok szkolny 2014/2015, w którym grono pedagogiczne przedstawiło możliwość przydziału godzin. Według tego arkusza godziny przydzielone zostałyby w/g kwalifikacji i potrzeb organizacyjnych szkoły sprawiedliwie i nikt nie otrzymałby wypowiedzenia z pracy.

Samego arkusza organizacyjnego nie możemy tutaj umieścić ze względu na ochronę danych osobowych.

Propozycja arkusza - pismo przewodnie: link1

Pismo do kuratorium ws arkusza: link2


Wniosek do Klubu Radnych o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół od 1.09.2014r. (czytaj)

Pod pismem podpisały się 82 osoby.


Ciekawostki w wyrokach WSA ws. skargi organów gminy na czynności nadzorcze

WYROK SP (link)

WYROK GIM (link)


Kronika TVP Szczecin (27.03.14) "Wójt na medal" - od 11.35

)http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/2200-270314/14565422


III SA/Łd 378/07 - Wyrok WSA w Łodzi (link)

http://www.wandajankowska.pl/


List rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Dąbek do Pani Minister Edukacji Narodowej ws. listu Dyrektorów z Gminy Darłowo do Pani Minister w związku z przyznaniem Medalu KEN Panu F.Kupraczowi (link)

Prezentacja multimedialna: "Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach" pobierz>> (25MB)


Sąd podziela zdanie wojewody w sprawie szkół w Dąbkach (link)


Kronika TVP1 Szczecin 07.01.2014r. (link) od 07:17


O medalu Komisji Edukacji Narodowej

GŁOS NAUCZYCIELSKI (link)
SŁAWNO NASZE MIASTO (link)
RADIO KOSZALIN (link)
ZNP (link)
KOSZALIN.PRO (link)
GŁOS NAUCZYCIELSKI (link)

Wojewoda unieważnił uchwałę ws. Gimnazjum w Dąbkach (GK24)
 (link)


Rozmowa z wiceministrem edukacji Przemysławem Krzyżanowskim - Radio Koszalin 02.01.2014r. (link)


Podsumowaliśmy rok 2013 w Sławnie i Darłowie (GK24) (link)


Radio Koszalin. Rozmowa z zachodniopomorskim wicekuratorem oświaty Krzysztofem Rembowskim

 


TTV - Skandaliczne wypowiedzi Wójta (link)


Manifestacja protestacyjna ZNP "Dość tego" (link)


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 20.11.2013r. (link)


Skandaliczna wypowiedź Wójta (dalej>>)


Wojewoda stwierdza nieważność zarządzeń Wójta ws p.o. dyrektorek
 (czytaj)


Akcja protestacyjna ZNP "Dość tego" (czytaj)


 


Wypowiedź Czeława Hoca na posiedzeniu Sejmu 24.10.2013r.
(czytaj)


Prywatny folwark Wójta. TTV (zobacz)


W jaki sposób łamane są prawa pracownicze w szkołach w Dąbkach?

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w szkołach w Dąbkach. O to walczą nauczyciele! (czytaj)


Pismo Rodziców w odpowiedzi na zawiadomienie p.o. Dyrektora Gimnazjum do Organu Prowadzącego (czytaj)
 


Pismo nauczycieli na zawiadomienie p.o. Dyrektora z dnia 06.09.2013r.
 (czytaj)


Zawiadomienie p.o. Dyrektora Gimnazjum i odpowiedź nauczycieli
(czytaj)


Zarządzenie p.o. Dyrektora SP (czytaj) i komentarz nauczycieli (czytaj)


Pisma dotyczące zebrania (pismo1, pismo2) i odpowiedź dyrekcji(odpowiedź)


04.09.2013r. - Wizyta Kuratorium w szkole. Po wizycie została przygotowana do prowadzenia zajęć sala, w której uczy się klasa III Szkoły Podstawowej.


A oto kilka zdjęć przedstawiających stan przygotowania szkoły do prowadzenia zajęć.


Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 zobacz>>


Radio Koszalin, Gość Studia Bałtyk: Jan Lityński, Doradca Prezydenta RP ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi
link>>


Dalej nie wiemy jak będzie funkcjonowała nasza szkoła od września…
czytaj>>


Spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem (27.07.2013) czytaj>>


Co dalej ze szkołą w Dąbkach ?

W poniedziałek 29 lipca br. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie z Panem Wójtem w sprawie naszej szkoły.                                                                  

Stronę nauczycieli i rodziców będą reprezentowali:

  • Jan Lityński - doradca Prezydenta RP

  • Małgorzata Chyła - Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Zachodniopomorskiego

  • Anna Talecka – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

  • Sławomir Majchrzak - zastępca przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

  • Bożena Ciechanowska - Prezes Oddziału ZNP w Darłowie

  • Wiesława Grabińska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach

  • Edyta Kaczkowska, Agnieszka Czupajło - przedstawiciele rodziców


ZNP występuje o kontrolę działań Wójta Gminy Darłowo

Wniosek do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie czytaj>>

Wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego czytaj>>

Wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo czytaj>>

 


Znak B1 czeka na "lepsze czasy". Być może na nowy rok szkolny :/


Postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli
czytaj>>


Kuratorium Oświaty w Szczecinie do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach ws naruszenia i przekroczenia prawa przez Wójta (3.07.2013r.)
czytaj>>


Pismo ZNP do Wojewody Zachodniopomorskiego

w sprawie zawieszenia organów Gminy Darłowo

 czytaj>>


Na zakazie! (3.07.2013r.)

 

B-1

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowiązuje tylko w określonych godzinach, są one podane na tarczy znaku.

//W kodeksie drogowym nie ma ani słowa o tym, że Wójt może pozwolić na wjazd pomimo ustawionego znaku B-1.//

 

 


Pismo nadinspektora pracy do Wójta (18.06.2013r.)
czytaj>>

Pismo Wójta do nadinspektora (24.06.2013r.)
czytaj>>

Odpowiedź inspektora na pismo Wójta (28.06.2013r.)
czytaj>>


Pismo do p.o. Grzanki ws parkingu
czytaj>>

Pismo dyrekcji do Straży Gminnej ws parkingu
czytaj>>

Odpowiedź Straży Gminnej
czytaj>>


Komisja dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w Warszawie czytaj>>


Wójt do mediatora czytaj>>


UG ws arkusza organizacyjnego Gimnazjum na rok szkolny 2013/2014 czytaj>>

UG ws arkusza organizacyjnego SP na rok szkolny 2013/2014 czytaj>>

UG ws powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr3 w Dąbkach czytaj>>

UG ws powierzenia stanowisk dyrektora w SP i dyrektora w Gimnazjum czytaj>>


Odpowiedź Jana Górskiego ws faktury czytaj>>


Pismo przedstawicieli rodziców do Rzecznika Praw Dziecka
 czytaj>>

NSZZ "Solidarność" do Wojewody Zachodniopomorskiego
czytaj>>

Pismo p.Wójta do Wiesławy Grabińskiej (31.05) czytaj>>

Faktura dla sołtysa zobacz>>

Odpowiedź sołtysa ws faktury z UG czytaj>>


Pismo prezesa ZNP do Wojewody Zachodniopomorskiego ws odwołana Wójta i zawieszenia Rady Gminy czytaj>>

Pismo p. Wójta do przewodniczącego Rady Gminy Darłowa Jarosława Michalskiego ws zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Darłowo
czytaj>>

p. Wójt do p. Grabińskiej ws arkuszy organizacyjnych
czytaj>>

Arkusz organizacyjny wg p. Wójta
czytaj>>

Odpowiedź dyrektora Zespołu Szkoł nr 3 w Dąbkach na pismo p. Wójta ws arkuszy organizacyjnych
czytaj>>

Pismo p. Krystyny Grzanki do Wiesławy Grabińskiej ws wypowiedzenia stosunku pracy
czytaj>>

Odpowiedź dyrektora szkoły na ww pismo
czytaj>>

Decyzja p. Wójta ws wycofania zawieszenia dyrektora
czytaj>>


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w sprawie wstrzymania decyzji podjętych przez p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach Panią Krystynę Grzanka
czytaj>>


21.05.2013r. - Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej
czytaj>>


20.05.2013r. - Pismo NSZZ "Solidarność" do PO Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach czytaj>>


Małgorzata Chyła Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Wojewody ws natychmiastowego odwołania Wójta czytaj>>


Pismo nauczycieli i pracowników szkoły do Wójta czytaj>>

Pismo nauczycieli i pracowników szkoły do Rady Gminy czytaj>>


Pismo Wiesławy Grabińskiej ws porozumienia czytaj>>


Porozumienie Wójt - Dyrektor czytaj>>


Pismo ZNP oddział Darłowo do Wojewody czytaj>>


KRS - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Dąbkach istnieje zobacz>>

Rezygnacje z członkostwa (10.04.2013r.)

 


Pismo rodziców i nauczycieli do RIO czytaj>>


Pismo rodziców do GIODO czytaj>>


15.05.2013r. - Pismo nauczycieli do Wójta czytaj>>


14.05.2013r. - Pismo nauczycieli do GIODO czytaj>>


Zawiadomienie mgr Krystyny Grzanki p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikami.


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego SP, GIM


10.05.2013r. - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej „Sprawa likwidowania szkół przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykładzie likwidacji przez gminę Darłowo Zespołu Szkół w Dąbkach" zobacz>>

10.05.2013r. - Konferencja prasowa PiS zobacz>>

 

10.05.2013r. -Pismo Wójta Gminy Darłowo ws zawieszenia dyrektora szkoły w Dąbkach.
czytaj>>


Dnia 9 maja 2013r. Wojewoda Zachodniopomorski p. Marcin Zydorowicz uchylił wszystkie uchwały Rady Gminy Darłowo.

SZKOŁA PUBLICZNA W DĄBKACH URATOWANA!!!

Dziękujemy wszystkim walczącym o szkołę.


06.05.2013r. - List otwarty p. Marka Gróbarczyka Posła do Parlamentu Europejskiego do Wojewody Zachodniopomorskiego czytaj>>


06.05.2013r. - Pismo ZNP do prokuratury czytaj>>
06.05.2013r. - Pismo ZNP do Wojewody czytaj>>


Na zaproszenie posła Czesława Hoca, w Sejmie  pojawią się przedstawicielki rodziców protestujących w obronie szkoły publicznej w Dąbkach . W obradach  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  wezmą udział kobiety, które głodowały  w obronie Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach, panie: Joanna Noworolnik ,  Agnieszka Czupajło,  Justyna Bindas,  Jolanta Buchta ,  Bogumiła Górska.

TEMAT: „Sprawa likwidowania szkół przez jednostki samorządu terytorialnego, na przykładzie likwidacji przez gminę Darłowo Zespołu Szkół w Dąbkach - przedstawia Minister Edukacji Narodowej.” Piątek , 10.05.2013 Godz. 10:00
 

Obrady można obejrzeć na internetowej stronie Sejmu.

http://www.sejm.gov.pl/

Bieżące obrady Sejmu:


02.05.2013r. - Pismo p. Czesława Hoca do prokuratury czytaj>>


 

Nieprawidłowości i uchybienia w protokole Regionalnej Izby Obrachunkowej (wybrane strony)

s1, s2, s5, s7, s8, s9, s10, s15, s20, s24, s25

Zemsta Pana Wójta na szkole w Dąbkach!!! Zmniejszona subwencja dla całej gminy odliczona została tylko od budżetu szkoły w Dąbkach czytaj>>


Apel Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka

czytaj>>


Kronika z dnia 24.04.2013r. zobacz>>

Telewizja , program "Blisko ludzi - Wójt ośmiesza protestujące kobiety" 23.04 zobacz>>


Komunikat Wójta Gminy Darłowo z dnia 23 kwietnia 2013 roku w związku z wydarzeniami w Gminie Darłowo czytaj>>


Bój o Dąbki trwa ..., Małgorzata Chyła czytaj>>


List Pań Głodujących w Urzędzie Gminy Darłowo do Komendanta Policji w Sławnie czytaj>>


List Sołtysa Dąbek do Wójta Gminy Darłowo ws. komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminny Darłowo. czytaj>>


Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 czytaj>>


Dochody i wydatki gminy Darłowo w 2013r.

dochody                 wydatki


Ile gmina dokłada na oświatę? czytaj>>


Odwołanie do Wojewody ws. likwidacji szkoły


Odpowiedź Komitetu Wspierającego Protestujących Rodziców, na pisma Pana Wójta Gminy Darłowo, z dnia 17.04.2013r. czytaj>>

 


Odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Gminy Darłowo z dn. 15.04.2013r. czytaj>>


"Wójt Gminy Darłowo wyznaczył jedną z głodujących na sprzątaczkę"


Pismo w sprawie "PROTESTU GŁODOWEGO" w sali konferencyjno-bankietowej w Urzędzie Gminy Darłowo czytaj>>


Wniosek o zwołanie Sesji Rady Gminy 15.04.2013


Darłowo 13.04.2013r.

 Oświadczenie

                Odnosząc się do oświadczenia Pana Jerzego Krzyżanowskiego z dnia 12-04-2013 r., przedstawiam stanowisko strony protestującej:   

Nie uchylamy się w żaden sposób od podjęcia rozmów ze stroną Pana Wójta, jednakże warunkiem koniecznym z naszej strony jest uchylenie Uchwały o likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach. Po przedstawieniu przez w/w stronę rzetelnych informacji odnośnie subwencji oświatowe i poniesionych kosztów własnych związanych z dowozem, możemy podjąć rozmowy o przyszłości oświatowej, jednakże w odniesieniu do pozostawienia szkoły publicznej w Dąbkach. Pragniemy również zwrócić uwagę, że protest ma na celu utrzymanie szkoły w w/w formie dlatego po raz kolejny i ostatni pod żadnym warunkiem nie zgadzamy się aby w rozmowach przekonywano nas i skłaniano nas do likwidacji i utworzenia nowej szkoły społecznej niepublicznej. My ze swojej strony utworzymy Stowarzyszenie, które będzie wspierało finansowo szkołę PUBLICZNĄ a nie ją prowadziło.


Listy poparcia czytaj>>


List zarządu Oddziału ZNP do Wojewody Zachodniopomorskiego czytaj>>


Zarząd Oddziału ZNP - list do Rady Gminy Darłowo. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czytaj>>


List otwarty posła do Parlamentu Europejskiego Marka Gróbarczyka (9.04.2013r.) czytaj>>


Projekty uchwał dotyczące likwidacji szkoły (pdf) czytaj>>


Propozycja p. Wójta skierowana do pań z protestu głodowego czytaj>>


List pana Czesława Hoca do Wojewody zachodniopomorskiego pana Marcina Zydorowicza czytaj>>


Odpowiedź Kuratorium Oświaty na pismo Rady Rodziców czytaj>>


Artykuł "Dokąd zmierzasz oświato?" - Małgorzata Chyła czytaj>>


Artykuł  "W Państwie Prawa, zgodnie z prawem ..." - Małgorzata Chyła czytaj>>


Odpowiedź Wójta na list otwarty czytaj>>


Odpowiedź Wojewody na list rodziców czytaj>>


List do Rzecznika Praw Dziecka z dnia 25 lutego 2013r. czytaj>>


List do Rady Gminy Darłowo z dnia 25 lutego 2013r. czytaj>>


List do Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2013r. czytaj>>


WÓJT GMINY DARŁOWO

RADNI  GMINY DARŁOWO

LIST OTWARTY

         My - rodzice, nauczyciele i  przyjaciele Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach – jesteśmy bardzo zaniepokojeni zamiarem likwidacji tej szkoły. W związku z tym apelujemy do Wójta Gminy Darłowo Pana Franciszka Kupracza oraz do Radnych Gminy Darłowo o zaniechanie wszelkich czynności związanych z tą likwidacją.

      Likwidacja Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach przyniesie ogromne straty społeczne. Jest to jedyny  publiczny ośrodek dydaktyczno - kulturalny  w zachodniej części Gminy Darłowo. To tutaj nasze dzieci uczą  się  i wychowują, a mieszkańcy integrują. W naszej szkole dzieci czują się ważne, docenione, spełnione i nie są  anonimowe, przez co tworzą razem z nauczycielami i rodzicami wspaniałą wspólnotę. 

       Szkoła w Dąbkach jest bezpieczna, a poczucie bezpieczeństwa jest ważnym elementem w wychowaniu i życiu małego człowieka. Likwidacja szkoły spowoduje przeniesienie naszych dzieci do placówek oddalonych  nawet o ok. 30 kilometrów ( a mówimy o dzieciach w wieku od 5 do 16 lat). Wywoła to ogromny stres związany z ciągłym zdążaniem na przyjazd do i wyjazd ze szkoły. Obawiamy się, że nasze dzieci nie będą miały możliwości i czasu na korzystanie z zajęć pozalekcyjnych , naukę, odpoczynek czy zabawę.

       Publiczna szkoła w Dąbkach jest jedną z najtańszych w gminie Darłowo, choć czynnik ekonomiczny nie może być głównym argumentem  przemawiającym za likwidacją szkoły. Nie można oszczędzać na edukacji dzieci !!!

       Do naszej szkoły uczęszcza 236 uczniów (od kilku lat liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie), w tym ok. 60 objętych jest indywidualną pomocą psychologiczno – pedagogiczną. To właśnie one będą miały największe problemy związane z zaadoptowaniem się w nowym, nieznanym  środowisku.

     Dane przedstawione przez Pana Wójta, nie są danymi obiektywnymi i prawdziwymi, co wręcz zniekształca całościowy obraz sprawy.

     Ekonomia nie zawsze idzie w parze z potrzebami społecznymi i nie jest najważniejsza. Szkoła to nie jest budynek, który można zburzyć  czy plac, który można sprzedać. Szkoła to dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele; szkoła to tradycje, zwyczaje i sukcesy, to organizm, na którym nie można eksperymentować. 

     Prosimy Pana Wójta i Radnych  Gminy Darłowo, aby pochylili się nad problemami dzieci i mieszkańców naszej gminy.

 

                                                               Rodzice, przyjaciele i nauczyciele  Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach.


Apel Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach do mieszkańców gminy Darłowo.

Szanowni Państwo!

Ostatnie tygodnie były dla naszej społeczności ciężkie. Rodziców i dzieci, ogromnego obwodu szkolnego, przytłoczyła wiadomość o zamiarze likwidacji dobrze funkcjonującej placówki oświatowej w Dąbkach. Zarówno Wójt, jak i Rada Gminy, nie potrafili przedstawić rzeczowych argumentów przemawiających za taką decyzją i uporczywie unikali konsultacji społecznych.

W odpowiedzi na to, rodzice podjęli zorganizowane działania, zmierzające do wstrzymania nieludzkich decyzji władz gminy. W tych działaniach idą w kierunku, zarówno jasnego objawienia rzeczywistych zamiarów Wójta, jak i do prawnego zablokowania decyzji władz gminy. 

Apelujemy o nierozpowszechniane wiadomości, o tym, że najlepszym rozwiązaniem dla szkoły w Dąbkach jest przekształcenie jej, w szkołę społeczną. To fałsz i kłamstwo, które wielokrotnie było odkrywane na zebraniach wspólnoty, w szkole. Powstałe stowarzyszenie, mający jakoby mandat społeczny do przejęcia szkoły, to chory twór, składający się z zastraszonych ludzi, ślepo wykonujący polecenia Wójta. 

Apelujemy o jedność mieszkańców. Sianie zamętu w umysłach rodziców i dzieci jest złem, którego skutki będą odczuwalne przez pokolenia.

Szkoła w Dąbkach była, jest i będzie szkołą publiczną!       


Pismo Rady Rodziców z dnia 25.02.2013r. do Radnych Gminy Darłowo oraz do Kuratorium Oświaty w Koszalinie. czytaj >>


List Pani Bożeny Ciechanowskiej (ZNP) do Pana Wójta (22.02.2013r.) czytaj >>


Artykuł Pani Bożeny Ciechanowskiej (ZNP) w "Głosie Nauczycielskim" czytaj >>


List Pani Bożeny Ciechanowskiej (ZNP) do ministra Bartosza Arłukowicza (8.02.2013r.) czytaj >>


Deklaracja rodziców na temat utrzymania szkoły publicznej. (już 163 deklaracje - 69%) czytaj >>


Pismo jakie 28.01.2013r. zostało wręczone Wójtowi i radnym Gminy Darłowo przez sołtysa Dąbek - Jana Górskiego. 517 podpisów mieszkańców Gminy zostało zignorowane przez samorząd. czytaj >>


O POZIOMIE NAUCZANIA  czytaj >>


PORÓWNANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH  czytaj >>


 

     

Shoutbox. Masz ochotę - wypowiedz się!

Bardzo proszę o wypowiedzi na najwyższym możliwym poziomie kultury i o nieprzeklinanie w shoutboxie.
Przypominam również, że wypowiedzi w shoutboxie mogą być wykorzystane przeciwko nam. W związku z tym, proszę o rozwagę w wypowiedziach.

Informuję, że jako prowadzący tą stronę (nazywany przez niektórych adminem) nie biorę udziału w dyskusji na shoutboxie. Reklamy występujące na stronie związane są z darmowym hostingiem tej strony i nie mam żadnych profitów z tego tytułu.

 

 

Czytaj więcej>>


Praca uczennicy Olgi Mackiw w konkursie: "GMINA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"Prezentacja multimedialna: "Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach" pobierz>> (25MB)


 
 
 

UWAGA! Autorami treści na stronie są osoby zainteresowane tematem. Moderator strony nie bierze odpowiedzialności za wpisy na stronie.